-คุณจ๋าและคุณเฟรม –

“คุณจ๋าและคุณเฟรม มาเรียน Business English กับ California English เพื่อใช้ในการทำงาน”

#เรียนสนุกที่CaliforniaEnglish #เรียนสนุก #ใช้งานได้จริง

คุณจ๋าและคุณเฟรม