4 ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

 

ในช่วงวิกฤตนี้อะไรอาจจะแย่ไปหมด แต่เราก็ต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจากการกักตัวคือ “การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์” โดย “เรียนที่บ้าน” เราจึงมอง ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

Read More