ฝึกภาษาเพื่อการติดต่อธุรกิจ

มากกว่า 12,000 บริษัททั่วโลก ที่มั่นใจการใช้ระบบฝึกภาษาของเรา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับระบบการสอนภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

วิธีใช้

เรียนภาษา

Phone

กับ Rosetta Stone คุณสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้

Rosetta Stone เป็นแอพมือถือที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วโลก ในการช่วยให้พนักงานในหน่วยงานของคุณได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา

RS Laptop

Interface ที่ง่ายต่อการใช้งาน

ด้วยการผสมผสานกันระหว่างการประเมินทักษะภาษาของตัวระบบ และการ Immersive Learning ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การเรียน และยังช่วยทำให้เรียนรู้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

RS Tablet

24 ภาษา

Arabic, Chinese, Dutch, English (American), English (British), Filipino (Tagalog), French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Irish, Italian, Japanese, Korean, Persian (Farsi), Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish (Latin America), Spanish (Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese

เครื่องมือติดตามและ

เครื่องมือการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณเรียนภาษาได้

การฝึกฝนในชีวิตประจำวัน การฝึกวลีในภาษาใหม่

Phrasebook จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน โดยการฟังวลีทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากเจ้าของภาษาพร้อมกับการฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง

เรียนสดกับเจ้าของภาษา

เรียนภาษาผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และ ออฟไลน์ กับอาจารย์(เจ้าของภาษา – ผู้เชี่ยวชาญ) โดยสามารถกำหนดเวลาในการเรียนออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามเพิ่มเติม

TruAccent จะช่วยให้ผู้เรียนพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนการพูดได้ตั้งแต่บทเรียนแรก โดยจะได้รับการตอบกลับการออกเสียงทันที ที่ทำการฝึกฝนและทราบถึงจุดที่ควรปรับปรุง จากระบบที่ใช้เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์เสียงชั้นนำของโลก

ตอบโจทย์การติดต่อธุรกิจได้ ด้วย Rosetta Stone

ลดอุปสรรคด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อผลลัพธ์ในทางธุรกิจที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมภาษาอาจเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ ในการปฏิบัติงานขององค์กรของคุณ

Vendor consolidation = big savings

See how a Philip Morris International (PMI) realizes massive language training savings by consolidating to a single, global solution.
Real Success

Audit your language costs and save.

Use this handy checklist to help you through the process.
Get the Guide

Making the case for language training

Converting your language spend from many local providers to one global platform is a clear cost-saver. Give your employees flexible language learning tools to help immerse them into everyday speaking at the pace and place of their choosing.

LANGUAGE LEARNING

พร้อมที่จะเริ่มไหมครับ

ทดลองใช้งานได้

Your voice